Auteurs

Voortgangsbericht 13 maart 2017

Stichting Praktijkboeken voor het Notariaat is verheugd te kunnen mededelen dat Uitgeversmaatschappij Walburg Pers de Praktijkhandboeken voor het Notariaat heeft gedigitaliseerd en dat het vanaf nu mogelijk is om de teksten online aan te passen.

Download

Auteurs Werkinstructie versie januari 2020

De auteursinstructie wordt regelmatig bijgewerkt.
Raadpleeg hier de meest recente versie van de auteursinstructie met de stapsgewijze beschrijving voor het actualiseren van uw teksten.

Open

Workflow. Wat is dat?

Dit is de logische volgorde van de werkstroom tussen de auteurs, redactie en uitgever die moet worden uitgevoerd om tot de actualisering van teksten van de Praktijkhandboeken voor het Notariaat te komen. De verschillende stadia (status) van een pagina zijn in dit schema weergegeven:

Download schema

FAQ's

Op zoek naar antwoorden?
Raadpleeg eerst de veelgestelde vragen en antwoorden die zijn verzameld tijdens de actualisatieronde van het eerste deel.

Open

Richtlijnen

Wat kan wel en wat kan niet? Dit zijn de richtlijnen voor wat betreft onderwerpen als toevoegen nieuwe paragraaf, vervallen paragrafen, kopiëren en plakken…

Open

Contactgegevens

• Voor vragen rondom de nieuwe werkwijze en de opnieuw vorm te geven afspraken: Leon Verstappen en Wilbert Kolkman (l.c.a.verstappen@rug.nl en/of w.d.kolkman@rug.nl)
• Voor vragen betreffende overzicht, coördinatie en planning: Maike Vredevoogd (mgvredevoogd@gmail.com).
• Voor technische vragen rondom het nieuwe systeem: Rasheda Cijntje (info@notariaatonline.nl)